Prints

I am attracted by the possibility to adapt the engraved image during the inking and printing process. This often results in etchings combined with monoprint.

color

Seamotion

Seamotion

Drypoint, monoprint
20 x 30 cm

Oasis

Oasis

Mixed media
85 x 95 cm

Babel

Babel

Hardground
15 x 20 cm

ColorTurn

Turn

Mixed media
30 x 20 cm


Current

Small scale works created in a flow of ongoing experiments, tryouts and ideas.


Drawings

Shimmering field

Shimmering cricket field

Pastel, ink
42 x 30 cm

Black forest

Flexible

Flexible

Pastel, ink
42 x 30 cm


Paintings

Stillife bottles

Stillife bottles

Oil on wood
60 x 80 cm

Stillife bottles

Stillife bottles

Oil on wood
60 x 80 cm

Color

About

Mijn werk is een zoektocht naar beelden die vertrouwd voelen en overeenstemmen met mijn beleving. Voor mij werkt fotorealisme bevreemdend en is het pas door een graad van abstrahering toe te voegen dat een beeld iets bij me oproept.

Ik benader de omgeving als een stroom die steeds in beweging is. Door verhoogde aandacht merk ik kleine veranderingen op. Niet alleen visueel, ook de andere zintuigen zijn hierbij betrokken. Mijn waarneming is gebaseerd op intens aanwezig zijn. Door afstand te nemen en weer terug te keren naar dezelfde plek, kan de ervaring inwerken, transformeren en in mijn herinnering gestalte krijgen.

Wanneer ik naar een landschap kijk, neem ik mezelf natuurlijk mee. Juist die interactie vind ik intrigerend. In hoeverre ben ik in staat om de omgeving waar te nemen? Mijn indrukken beschouw ik als de meest betrouwbare bron, omdat ze krachtig zijn, tastbaar en met zekerheid bestaan.

De term Lived space, voor het eerst gebruikt door Henri Lefebvre en later opgepikt door Edward Soja, verwijst naar die persoonlijke perceptie van de ruimte. Vanuit dit gegeven ga ik aan de slag met indrukken. Anders dan bij het impressionisme zijn dit niet zozeer schakeringen in licht en kleur, maar impressies die spontaan opkomen wanneer ik door een omgeving beweeg.

Die impressies zijn zowel afgeleid van visuele waarneming als van abstracte vormen op basis van een geur of geluid (synesthesie, Tim Ingold). Door interactie met de omgeving komen vormen spontaan op (endogene abstractie, René Devisch, antropoloog), zodat ik ze kan vastleggen en integreren in mijn werk.

Met een ongedwongen blik focus ik op het proces waarin de realiteit zich verhult en onthult. Als kunstenaar vang ik die glimpen op en breng fragmenten samen. Tot er een beeld ontstaat dat resoneert.

Your work is fabulous and it tells certainly more than a straight drawing.
~ Sheena Vallely (artist, UK)

My work is a search for images that feel familiar and correspond to my experience. For me, photorealism is alienating. By adding a degree of abstraction it becomes more familiar and evokes something in me.

I approach the environment as a stream. Through increased attention I notice small changes. Not just visually, all my senses are involved. My perception is based on being actively present, distancing and returning to a same place. This creates opportunities for the environment to take shape, transform and live on in my memory.

When I look at a landscape, I naturally take myself with me. It is precisely the interaction that intrigues me. To what extent am I truly able to perceive and represent the environment? I consider my impressions to be the most reliable source: they are powerful, tangible and exist with certainty.

The term Lived space, first used by Henri Lefebvre and later picked up by Edward Soja, strongly emphasizes that perception of space. As with impressionism, I work from impressions. It is not so much the shades of light and color that I perceive, but impressions that spontaneously come to my mind and body when I move through a landscape.

These visual impressions are derived both from visual signs and from abstract shapes based on smell or sound (synesthesia , Tim Ingold). Through interaction with the environment, shapes spontaneously occur to me (endogenous abstraction, René Devisch, anthropologist) so I can integrate them into my work.

With a casual look I focus on the process in which reality conceals and reveals itself. As an artist I catch those glimpses and bring fragments together. Until an image emerges that resonates.


Curriculum

Born in Antwerp, 1979

Studies

 • 1997 - 1999: Graphic design, KASK Antwerp
 • 1999 - 2001: Master Graphic design, Luca School of Arts, Brussels
 • 2001 - 2003: Postgraduate Social & Cultural Anthropology, KU Leuven
 • 2021 - 2023: Educative Master Fine Arts, AP Hogeschool, Antwerp

Additional studies

 • 2006 - 2011: Printmaking, RHoK Academy
 • 2019 - 2022: Painting, KASK Academy

Residencies, Projects, Expositions

2024

 • Group expo, Zaal 7, Antwerp

2023

 • Printed edition, Foundation Veerle Rooms, Antwerp
 • Group expo Project Babel, Galleria Rattamo, Finland

2022

 • Group expo, Open Studio's, Morf, Antwerp

2021

 • Group expo, St Anna Ten Drieën, Antwerp

2020

 • Group expo, Het Vindingrijk, Leuven
 • Group expo, St Anna Ten Drieën, Antwerp
 • Printed edition, Foundation Veerle Rooms, Antwerp

2019

 • Printed edition, Galerie Jaques Gorus, Antwerp
 • Artist-in-residence, Gotland, Sweden

2018

 • Group expo Open studio’s, Antwerp
 • Printed edition, Grafisch Atelier Alkmaar, Netherlands
 • Solo expo, Zermatt, Antwerp

2017

 • Group expo, Galerie De Kapberg, Netherlands
 • Artist-in-residence, group expo, Galerie Am Kietz, Germany

>2016

 • Artist-in-residence, solo expo, Grafisch Atelier Alkmaar, Netherlands
 • Artist-in-residence, group expo, Grafisch Atelier Alkmaar, Netherlands
 • Artist-in-residence, Habergy
 • Artist-in-residence, Säffle, Sweden
 • Group expo, Museum Plantin-Moretus, Antwerp
 • Group expo, Museum Kunst en Wetenschap, Brussels
 • Group expo, Cultuurcentrum Strombeek, Brussels
 • Group expo, Hooge Crater Museum, Ieper

Workshops, teaching

< 2022

 • Teacher Fine arts, St.–Lucas Kunstacademie, Kapellen

2020

 • Workshops, GAST, Antwerp

2011 - 2016

 • Workshops etching and Fine Arts, Museum Plantin-Moretus, Antwerp
 • Workshop etching, Grafisch Atelier Alkmaar, Netherlands

On demand

2018 - 2019

 • Workshop & artwork Grafisch wonderland, Mestizzo Art Forum, Zermatt, Antwerp

< 2009

 • Printed editions for Museum Plantin-Moretus, Metafose, Dastof, Abdij Van Park

< 2005

 • Illustrations for Museum Plantin-Moretus, Literarte, Plantin Instituut voor Typografie, NMBS

Biotope

Antwerp

Follow


Contact

Email